Skoda Yeti mit ZENEC Z-E2015 Navigation

Skoda Yeti mit ZENEC Z-E2015 Navigation nachher

Funktionalität im OEM-Look

Skoda Yeti mit ZENEC Z-E2015 Navigation vorher

Vorher